Studera.com | Bin

Bisamhället under sommaren

 

Under sommarens soliga och varma dagar samlar bina in sitt vinterförråd.

Populära blommor är under 

  • våren: Hassel, sälg, hästhov, vårlök, scilla, tibast, maskros, krusbär, lönn, körsbär, äpple, plommon och päron.
  • sommaren: Åkersenap, vitsenap, brakved, snöbär, vitplister, hallon, parklind, raps och rybs.
  • sensommaren: Vitklöver, mjölkört, skogslind, murgröna och ljung.

Utvinning av honung och vax från biodling är av mindre betydelse för det svenska nationalhushållet i jämförelse med den nytta bina gör som pollinatörer av växter.

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen