Studera.com | Bin

Biodling

 

I Sverige bedrivs biodling av drygt 12000 biodlare som tillsammans innehar ungefär 55000 samhällen. De flesta är hobbybiodlare som inte gör detta för den ekonomiska vinsten utan av naturintresse. Produktionen av honung i Sverige uppgår till ca 1500 ton. Bina räknas till våra husdjur, trots att skötseln av dessa skiljer sig avsevärt från skötseln av andra djur. Arbete med bin ger utövaren en fin känsla för naturen, goda kunskaper om djur och växter samt en trevlig fritidsysselsättning som inte kostar något.

Kraven på en biodlare är inte heller stora. Utövaren ska

  • ha ett lugnt uppträdande
  • vara noggrann
  • och ha goda kunskaper om bin

Viktigt är att bina är fredliga. Såna bin kan man få om man köper drottningar som är framavlade för att de ska ge flitiga, snälla och tåliga bin. På bilden visar drottningodlare Erik Karlsson sina egna bin.

Är du intresserad ska du vända dig till biodlarföreningen som finns på orten där du bor så får du hjälp. Biodlare behövs i Sverige!

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling |
Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen

 

Biodling
Vad behöver jag för att komma igång 
Biodling för nybörjare 
Biodlarnas riksförbund 

Getting started