Studera.com | Bin

Binas inre organ

 

Bina hjärna utgörs av två nervknutor. Nervknutorna som sitter över och under svalget mottar impulser från ögon och luktorgan och skickar sedan befallningar till muskler för ben och vingar.

Mundelarna är olika hos drottning, arbetsbi och drönare. De starkaste käkarna har drottningen och arbetsbina.
Runt tungan har arbetsbina fyra flikar som tillsammans kan formas till ett sugrör. Tungan har en liten ränna där saliv han rinna ned för att lösa upp sockerkristaller.
Näringen som sugs upp hamnar först i honungsmagen där nektarn kan förvaras under transporten till kupan. En envägspassage finns till tarmen för den näring biet behöver själv.
Bina har flera körtlar bl.a. fodersaftkörtlarna där larvernas proteinrika föda produceras. 
Blodet är klart och gulaktigt och transporterar näringsämnen, inte syre. Hjärtat är inte en blodpump utan en kraftig muskel som vid behov utför rörelser så att näringsämnen och syre pressas till cellerna .
Giftblåsan har två par giftkörtlar, en giftblåsa och en gadd som har hullingar. När gadden sticks in i huden på en människa fastnar den där tillsammans med bakkroppens spets. Biet dör sedan kort därefter. 

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen