Studera.com | Bin

Bigiftet

 

Bigiftet utsöndras, när biet sticker in sin gadd i en fiende. Gadden sitter längst bak på biet och består av två hullingförsedda stavar, som växelvis sågar sig in i huden. När gadden kommit in pumpas bigiftet in. När sedan biet försöker dra ut gadden sitter den fast i hullingarna och bakkroppens spets slits av. Biet dör efter en stund. Är fienden en annan insekt fastnar inte biets gadd och biet kan leva vidare. Även drottningen har gadd men den används endast mot andra drottningar. Drönaren saknar gadd.

Den första åtgärden man bör vidta, när man råkar ut för ett bistick är att med nageln skrapa bort giftblåsan, som sitter kvar. Undvik att klämma ihop blåsan.
För att lindra svullnaden, som ju är en sund reaktion, kan man göra så här: Blöt ett finger och stoppa ner fingret i strösockerskålen. Blanda sockret med din egen saliv och gnid in stickstället med blandningen. Bigiftet har länge använts som lindrande medel vid reumatiska åkommor.

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift |
Pollen

 

 

Bee poison
Bee sting