Studera.com | Bin

Honung

 

Honung är en viktig del av binas vinterförråd. Den framställer bina av nektar som samlas in från olika blommor eller från honungsdagg eller i värsta fall från övermogna frukter t.ex. hallon. Nektar innehåller ca 50% vatten medan honung har en vattenhalt på ca 17%. Rörsocker som finns i nektar omvandlar bina till druv- och fruktsocker.
Dessutom tillsätter bina viktiga bakteriedödande ämnen som förstörs om honungen uppvärms till över 40°C.

Honung innehåller dessutom mineralämnen som kalcium, kalium, mangan och järn. Vitaminer förekommer sällan. Druvsocker och fruktsocker är monosackarider och tas lätt upp av vårt blod och ger oss ett omedelbart energitillskott. Förhållandet mellan druvsocker och fruktsocker i honungen varierar beroende
på från vilka blommor nektaren kommer. Oljeväxter som t.ex. raps innehåller nästan enbart druvsocker. För att honungen ska bli mjuk och slät måste den behandlas på rätt sätt.

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen

 

Composition of Honey