Studera.com | Bin

Svärmningen

 

Tidigt på sommaren är drottningens äggläggning mycket stor. Blir utrymmet för litet i kupan börjar bina bygga drottningceller. Ungefär en vecka senare flyger sedan drottningen ut med halva samhället. Samhället svärmar. På så sätt fortplantas bisamhällena.

Svärmen sätter sig först i en klase nära kupan för att vänta.
Biodlaren bör nu fånga in bina, hålla dem mörkt och svalt för att sedan när kvällen kommer slå eller driva in dem i en ny kupa. Om han inte gör detta hinner kanske spejarbina rapportera att de hittat en bra bostad. Svärmen ger sig då snabbt iväg dit.

För den andra halvan av samhället, som stannat kvar i kupan, fortsätter livet som vanligt. Nya drottningar kryper sedan ut och ytterligare en svärm kan ge sig iväg. Blir det flera drottningar i samhället uppstår en bitter och hänsynslös kamp mellan drottningarna om herraväldet i samhället. När den kvarvarande drottningen är en vecka gammal är hon redo för sin parningsflykt. Det är enda gången hon parar sig under sitt liv.

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren | Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax| Drottningfodersaft | Bigift | Pollen

 

 

Honey bee sworms
Swarm controls