Studera.com | Bin

Honungsdagg

 

Honungsdagg utsöndras av växtlöss. Löss som suger sav från vissa lövträd, granbarr eller tallbarr släpper ut överskottet i form av små droppar på ryggen. Insekter och myror tar tillvara den sockerhaltiga vätskan. Om vädret en längre tid är varmt och torrt blir honungsdaggen intressant för bina. Honungen blir då mörkare än vanligt på grund av sitt stora innehåll av mineralämnen.

I Tyskland kallas denna honung för Waldhonig, skogshonung, och är mycket uppskattad. Biodlaren kan ibland få stora besvär med denna typ av honung i synnerhet om daggen kommer från granar. Honungen "gjuts fast" i cellerna och kallas därför cementhonung. 

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen