Mutationer

Ibland sker det förändringar i arvsanlagen som kallas mutationer. Det kan medföra nya egenskaper hos en individ. Om mutationen ändrar arvsanlaget i en könscell kan det gå i arv till kommande generationer. Mutationer som sker i könscellerna har stor betydelse för utvecklingen av en art.

Om förändringen däremot inträffar i andra celler så påverkas endast den drabbade individen. Sådana mutationer kan t.ex. orsaka tumörer.

Radioaktiv strålning, kemikalier och ultraviolett ljus ökar antalet mutationer. Lyckligtvis har cellerna förmåga att reparera många mutationer, så att de inte får någon inverkan på organismen.

Förändringar i arvsanlagen kan även yttra sig i att antalet kromosomer i cellen ändras. Hos människan finns det en förändring, Downs syndrom, som orsakas av just en sådan kromosomavvikelse. Då får varje cell en extra kromosom vilket medför ett förändrat utseende, ofta en lägre intelligens samt en ökad risk för hjärtbesvär och infektioner.

Vitsippor med 8 kronblad är resultat av en mutation.