DNA

Nukleinsyran, deoxyribonukleinsyra DNA finns inne i cellkärnan och är den molekyl som för över arvsanlagen vid en celldelning. DNA`t ligger lindat kring ett protein i kärnan och brukar i denna form kallas för kärnprotein. DNA styr också proteintillverkningen. När ett protein bildas överförs information från DNA till en annan nukleinsyra, ribonukleinsyra (RNA), som kan ta sig ut från cellkärnan till den del av cellen där proteinsyntesen sker.

DNA —> RNA —> Protein

Man skulle kunna säga, att DNA talar om hur och när ett nytt protein skall byggas, och RNA utför arbetet.