Könets nedärvning

Om det skall bli ett handjur eller hondjur, man eller kvinna, bestäms av ett kromosompar som brukar betecknas med X och Y. Detta par kallas för könskromosomer.

Paret skiljer sig från övriga kromosompar genom att den ena kromosomen (X) är stor och den andra (Y) &3228r liten. I övriga kromosompar är de båda kromosomerna lika stora.
Hos människan med 46 kromosomer, kommer könscellerna att innehålla 23 st kromosomer, och av dessa är den ena antingen X eller Y.
Kvinnans kromosomuppsättning skrivs 44XX och mannens 44XY

Hos mannen har könscellerna uppsättningen 22X eller 22Y.
Hos kvinnan har könscellerna alltid uppsättningen 22X.
Genom att sätta in könscellerna i ett korsningsschema, kan man se vilka kombinationsmöjligheter som finns.

Sädesceller
22X
22Y
Äggceller
22X
44XX
44XY
22X
44XX
44XY

Alla kombinationer med två X-kromosomer blir flickor, och alla med XY blir pojkar. Sannolikheten för pojke eller flicka är lika stor, 50%. I verkligen är utfallet för pojke något större än för flicka.

Kromosomer