Anlag och egenskaper

Antalet kromosomer hos organismerna varierar från art till art. Detta antal ändras inte från en generation till nästa. Anlagen överföres med könscellerna, som vid reduktionsdelningen fått halv kromosomuppsättning. Vid befruktningen får det befruktade ägget fullt antal kromosomer.

Anlagsuppsättningen som ägget fått, kommer att kopieras till alla nya celler. Denna anlagsuppsättning kallas genotyp. Genotypen påverkas av den omgivande miljön, och de egenskaper individen får, är ett resultat av både genotyp och miljöpåverkan.

Ex.: Muskelmassan hos en individ kan ökas genom träning. Vi kan lära oss läsa och skriva. Genotypen finns, men det är nödvändigt med miljöpåverkan, för att egenskaperna skall utvecklas.