Kromosomer - gerer- DNA

Generna är fördelade på kromosomer som finns i cellkärnan. Varje art har ett bestämt antal kromosomer i varje cellkärna. Varje kromosom består av ett stort antal arvsanlag (gener). Generna utgör delar av stora DNA-molekyler.

Människan har 46 st. kromosomer. De motsvarar varandra parvis vilket betyder att det finns 23 par i en människas cell.Den ena kromosomen i paret kommer från moderns äggcell och den andra från faderns spermie.

Kromosomerna i ett par innehåller gener för samma slags egenskaper, t.ex. ögonfärgen. Detta innebär, att en viss egenskap alltid påverkas av minst två anlag (gener).