Genteknik

Inom den moderna genetiken har gentekniken blivit mycket betydelsefull. Genom att flytta över anlag från en organism till en annan, kan en växt eller ett djur få egenskaper som inte funnits tidigare.
Tekniken att "klippa av" gener och flytta dem kallas genteknik

Genetiker har lyckats isolera genen som tillverkar insulin hos människan. Genen har ympats in i bakterier, som får växa i en näringslösning. När bakterierna förökar sig, tillverkar de samtidigt insulin. Insulinet kan renframställas ur näringslösningen. Insulinet används av diabetiker, som måste ha det för att hålla en jämn sockerkoncentration i blodet.Metoden är förhållandevis billig, och dessutom kan man framställa tillräckligt stora mängder med insulin.

Tillväxthormon är ett annat ämne som kan tillverkas med hjälp av bakterier och det hybrid-DNA, som de har försetts med. Normalt tillverkar hypofysen tillräckligt med tillväxthormon, men hos människor med hypofysär dvärgväxt, har det bildats för lite.