Dominant och recessivt

Vissa anlag är dominanta (härskande) och vissa recessiva (vikande). De dominanta anlagen dominerar över de recessiva. Detta innebär att en person med anlag för både brun och blå ögonfärg får bruna ögon därför att det bruna anlaget är dominant till skillnad mot det blå som är recessivt. Om heterozygota föräldrar, med avseende på ögonfärg, får barn så är chansen 25% att barnet får blå ögon och 75% att det får bruna ögon.
Blodgruppssystemen AB0 och Rh är ärftliga.

Med kunskap om anlag kan både växter och djur korsas så att man får fram önskade egenskaper hos arten. När växter korsas kallas det växtförädling och när djur korsas kallas det djuravel.