Homozygot och heterozygot

När vi får barn så ärver det från vardera föräldern 23 kromosomer som paras ihop två och två. Kromosomparen bär exempelvis anlag för ögonfärg. Om parets båda kromosomer har samma sorts anlag, till exempel brun ögonfärg, så sägs personen vara homozygot med avseende på ögonfärgen.

Om kromosomparet däremot innehåller två olika anlag så är personen heterozygot med avseende på ögonfärgen. Homo betyder lika. Hetero betyder olika.

Kromosomer

Har föräldrarna olika ögonfärg så behöver inte syskon
få samma färg på ögonen