Vad heter laboratoriematerielen

Det kan vara bra att veta de rätta namnen på materielen i labbet.