Växthuseffekten

Solstrålningen är kortvågig strålning och kan passera genom atmosfären ner till jordytan, som värms upp. Långvågig värmestrålning släpps ut från atmosfären. Värmeutstrålningen hindras av koldioxid, vattenånga, kväveoxider, ozon och freoner. Alla utom freoner är naturliga växthusgaser, men när halterna ökar onaturligt genom människans aktivitet, minskar värmeutstrålningen från jorden och temperaturen ökar. Det blir samma effekt som när solen lyser på ett växthus. Temperaturen blir högre inne i växthuset än utanför.

Växthusgaserna ökar med ca 0,5% varje år.