Kemi i jorden

Jord är en blandning av oorganiska och organiska ämnen.

Den oorganiska delen:
Grus, sand, mo, mjäla och lera är mineraljord med olika kornstorlek. Ur mineraljorden löser vatten ut olika salter, som växterna kan ta upp. För att växterna skall kunna ta upp ämnen ur marken, måste de finnas som joner i vattenlösning.

Organiska delen:
När organismerna dör, sker en förmultning, som orsakas av bl.a. bakterier och svampar. Dessa organismer tar sitt behov av energirika ämnen från de kolhydrater,fetter och proteiner, som finns i den döda materien. Samtidigt frigöres salter, som växterna behöver för sin tillväxt. Bland skogsjordarna kan särskiljas brunjord och podsoljord. Den odlade jorden påverkas ständigt av människan, och det är viktigt att vid odling luckra och gödsla jorden.