Kemi i skogen

Från skogens träd hämtar vi råvaran till många olika produkter. Vi sågar upp virke, som kan användas för husbygge och tillverkning av träföremål. Ved används som bränsle. Av trä kan vi göra träkol, tjära, metanol och etanol. Av cellulosan kan vi göra papper, film och sprängämne. Dessutom kan vi tillverka kläder.