Avfall och avfallshantering

Människan har alltid producerat avfall, men i det moderna industrisamhället har avfallsmängderna blivit allt större, och många produkter förmultnar inte i naturen. Varje person i Sverige producerar ca 300 kg avfall varje år. En del av avfallet hamnar på soptippar, en del bränns upp och annat går att återvinna eller återanvända. Vid kompostering återvinns biologiskt material. Återvinning och återanvändning ökar i samhället, och på många platser sker källsortering i hushållet. I framtiden blir det nödvändigt att öka källsorteringen i hemmet, eftersom vi för närvarande bara källsorterar i begränsad omfattning. När man lämnar sopor för återvinning är det viktigt att sortera så noggrant som möjligt. Porslin får aldrig kastas tillsammans med glas, eftersom porslinet förstör glaset.

En del avfall kan inte sorteras och återanvändas eller återvinnas, men det kan brännas, och energin kan tas tillvara. Giftiga ämnen kan avskiljas, och förbränningen av avfall är idag  miljövänlig än tidigare.