Jonlösningar leder ström

I vatten är det joner som leder ström. Vanligt koksalt (natriumklorid) bildar fria natriumjoner och kloridjoner, som kan röra sig fritt mellan vattenmolekylerna.