Jonbindning

Både natrium och klor är farliga att handskas med. Som rena ämnen är de instabila, och strävar efter att få ett stabilare tillstånd. Natriumatomen har en elektron i sitt yttersta skal. Kloratomen har sju. Om natriumatomen lämnar ifrån sig sin elektron i yttersta skalet till en kloratom, får båda jonerna ädelgasstruktur eftersom deras yttersta skal då kommer att innehålla 8 elektroner. I stället för instabila natriumatomer och klorgasmolekyler har det bildats stabila joner, som är elektriskt laddade.