Positiva joner

Metallerna står till vänster i periodiska systemet. De har ett litet antal elektroner i sitt yttersta skal. Elektronerna avges lätt, och det bildas joner med positiv laddning.

I grupp I finns en elektron i yttersta skalet.
Denna elektron avges lätt, och jonen som bildas får laddningen 1+.

Grundämnena i grupp II har två elektroner i yttersta skalet.
Joner bildas genom att dessa båda elektroner avges, och jonen får laddningen 2+.

I grupp III finns tre elektroner i yttersta skalet. När elektronerna lämnar atomen bildas en jon med laddningen 3+.