Sammansatta joner

Sammansatta joner innehåller atomer av mer än ett grundämne och de liknar molekyler en del. Men till skillnad från molekylerna innehåller en sammansatt jon olika antal elektroner och protoner, och den har därför laddning.

Ammoniumjon är exempel på en sammansatt jon med positiv nettoladdning. Joner med negativ nettoladdning är bl.a. hydroxidjon, nitratjon, karbonatjon och sulfatjon.