Negativa joner

Icke-metallerna står långt till höger i periodiska systemet.
De har lätt för att ta till sig elektroner och fylla yttersta skalet. Antalet elektroner blir för stort och det bildas joner med negativ nettoladdning.