Jonföreningar

Jonföreningar är uppbyggda av joner som är elektriskt laddade och de hålls ihop av elektriska krafter. Joner med olika laddningar dras till varandra och bildar kristaller.

När en jonförening bildas, krävs det att det finns lika många positiva laddningar som negativa. För att belysa detta, kan vi jämföra natriumklorid, magnesiumklorid och aluminiumoxid

Jonföreningar löser sig i vatten. En del löser sig lätt, andra har svårt för att lösa sig. En sådan jonlösning leder ström.