Isotoper

Ett grundämnes atomer kan finnas i flera olika varianter, s.k. isotoper. Vanligt väte är det enklaste grundämnet och innehåller endast en proton och en elektron. Deuterium är också väte, men en variant av väte. Man säger då att deuterium är en väteisotop. Deuterium innehåller en proton, en neutron och en elektron. Tritium är ytterligare en väteisotop som innehåller en proton, två neutroner och en elektron. Det som skiljer väteisotoperna åt är alltså antalet neutroner. Antal protoner i väte är däremot alltid detsamma, annars vore det inte väte.