Halveringstid

Även om sönderfall sker spontant och slumpvis kan man mäta hur fort ett ämne sönderfaller. Med halveringstid menas den tid det tar för hälften av ett ämnes atomkärnor att sönderfalla. Radium sönderfaller med en halveringstid på 1620 år. Det betyder att om man från början har 100% radium finns bara 50% radium kvar efter 1620 år. Resten har omvandlats till andra ämnen.

Halveringstid kan användas för att bestämma åldern på arkeologiska fynd. Metoden kallas kol-14 metoden. Kol-14 är en isotop av kol, 14C.
Ett exempel på detta kan vara om man skall bestämma åldern för en träbit.

Man känner till hur stor proportion 14C det ska vara i förhållande till 12C när trädet lever. När trädet dör börjar 14C att sönderfalla. Halveringstiden för 14C är ca 5570 år. Om en träbit har kvar bara hälften så mycket 14C, som den borde ha haft från början, vet man att träbiten är 5570 år gammal. Genom att mäta mängden 14C och mängden 12C och jämföra dessa mängder med varandra kan man alltså bestämma träbitars ålder.