Att beteckna atomer

Atomer betecknas precis som grundämnena med bokstäver. Till bokstäverna lägger man två olika sorters tal, atomnummer och masstal. Atomnumret talar om hur många protoner som finns i atomens kärna och masstalet anger hur många protoner och neutroner det finns totalt i kärnan. Genom att subtrahera masstalet med atomnumret kan man räkna ut hur många neutroner som finns i kärnan. Isotoper av ett grundämne har alltid samma atomnummer, men har olika masstal.