Ryggradsdjur

Allmänt om ryggradsdjur

Ryggradsdjuren är de högst utvecklade djuren. De indelas i fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur. Fåglar och däggdjur reglerar sin kroppstemperatur oberoende av omgivningens temperatur. Man säger att de är varmblodiga eller jämnvarma. Fiskar, groddjur och kräldjur växlar kroppstemperaturen beroende på omgivningens temperatur. De är kallblodiga eller växelvarma.

Ryggradsdjurens uppbyggnad

Gemensamt för alla ryggradsdjur är deras inre skelett som består av ben eller brosk. Skelettet fungerar som ett fäste för muskler och ett stöd åt kroppen samtidigt som det är ett bra skydd för viktiga och ömtåliga organ. I skelettet ingår en ryggrad som är uppbyggd av kotor. Kotorna utgör ett bra skydd för den känsliga ryggmärgen som ingår i kroppens nervsystem. Hjärnan som skyddas av kraniet och nerver till kroppens olika delar ingår också i nervsystemet.

Blodomloppet

Ryggradsdjurens blodomlopp är slutet vilket innebär att blodet strömmar runt i kroppen utan att lämna ådror eller blodkärl. Hjärtat är det organ som pumpar runt blodet i kroppen.  Groda Havskatter

Grodor lever i alla kontinenter förutom Antarktis

Havskatter är vanliga i Kattegatt och Skagerakk

Koala Kajman

Koalan är ett däggdjur som lever i träden och är vakna på nätterna

Kajmaner är kräldjur och lever i central- och sydamerika