Tamdjur

Människan har omgett sig med olika sorters husdjur i flera tusen år. Alla våra husdjur härstammar från vilda djur som våra förfäder fångade in och tämjde för länge sedan. Ett av mänsklighetens viktigaste övergångsskeden inträffade mellan 8000 och 5000 f.Kr. Då började nämligen utvecklingen mot jordbruk och boskapsskötsel, en period som även kallas livsmedelsrevolutionen. Det nya levnadssättet som sakta växte fram ledde till att människorna kunde bli mer bofasta. Under denna period blev exempelvis grisen husdjur i Sverige efter att vildsvinsungar hade fångats in och fötts upp i inhögnader.

I dagens samhälle finns fortfarande både sällskapsdjur och andra tama djur. Till de vanligaste sällskapsdjuren hör t.ex. katter och hundar. Exempel på andra tamdjur är nötkreatur, får, getter och höns som förser oss med olika produkter som används inom livsmedelsindustrin. Ett annat djur som är vanligt hos både bönder och andra intresserade personer är hästen. Den används oftast i fritidssyfte men även som arbetshäst, t.ex. vid skogsarbeten.