Kräldjur

Kräldjuren delas in i ödlor, ormar, krokodiler och sköldpaddor.

Kräldjuren hade en blomstrande utvecklingsperiod under jordens medeltid för ca 200-60 miljoner är sedan. Under denna period var kräldjuren de dominerande landdjuren, och det utvecklades många jätteformer, som är utdöda sedan länge. De nu levande arterna har sin huvudsakliga utbredning i tropiska och subtropiska områden.
Kräldjurens hud är torr och täckt av ett s.k. hornlager som består av fjäll. Hornlagret skyddar mot uttorkning och kräldjuren är anpassade för ett liv på land.

Kräldjuren är växelvarma vilket innebär att deras kroppstemperatur stiger när det är varmt och sjunker när det är kallt. Där det är varmt året om lever kräldjuren aktivt hela livet men i länder, som t.ex. Sverige, med kalla årstider kan de inte vara aktiva året runt. På dessa platser måste kräldjuren ligga i dvala under den kalla årstiden. Under dvalan sjunker kroppstemperaturen till bara ett par plusgrader.
Kräldjurens fortplantning sker på två olika vis. Efter parningen lägger en del ägg som utvecklas och kläcks när de är färdiga. Hos andra kräldjur kläcks äggen i honans kropp varefter ungarna föds.

Gorilla

Känguru