Fiskar

Fiskarna lever hela sitt liv i vatten och andas med gälar. Hos lungfiskarna finns primitiva lungor, med vilka fiskarna kan andas syre i luften. De simmar med fenor, och benfiskarna har ett skelett av ben medan broskfiskarna har ett skelett av brosk. En primitiv grupp inom fiskarna är de s.k. rundmunnarna. Dit hör bl.a. nejonögon som är vanliga i svenska vatten. Rundmunnarna har inga käkar. De har istället endast en rund sugmun.

Fiskarnas fortplantningsbeteende kallas lek. Tidpunkten för leken skiftar beroende på arten. Vid leken lägger honan först äggen, rommen. Därefter sprutar hanen ut sin sädesvätska, mjölken, över rommen. Fiskarna tar som regel inte hand om sin avkomma, men det finns fiskar som har yngelvård.

Haj- en broskfisk