Fåglar

Allmänt om fåglar

Fåglarna är tillsammans med däggdjuren de enda jämnvarma djuren. De är med andra ord varmblodiga. Fåglar är djur som är lätta att se och höra ute i naturen. På våren fullkomligt sjuder naturen av all vacker fågelsång. Det är vanligtvis hanen som använder sången till att visa sitt revir. Fåglarna har även speciella läten för att hålla kontakt och varna för faror.

Fåglarnas anatomi

Deras vingar motsvarar andra ryggradsdjurs framben. Skelettet är lätt vilket är en stor fördel vid den energikrävande flygningen. När fåglarna flyger krävs mycket syre vilket de får tack vare luftsäckarna som sitter innanför lungorna. Vid inandningen passerar en del av luften rakt igenom lungorna och in i luftsäckarna. Denna luftmängd passerar ut igen vid utandningen. På så sätt får blodet tillförsel av syre både vid inandningen och utandningen. Luftsäckarna bidrar också till att fågelns kropp blir lättare.

Synen

Fåglarnas synförmåga är väldigt god. En rovfågel kan till exempel upptäcka en liten sork från flera hundra meters höjd. Ugglornas ögon är extra ljuskänsliga vilket underlättar deras jakt på föda som i regel sker nattetid. Ugglorna utnyttjar även sin goda hörsel för att lokalisera sitt byte. Övriga sinnesorgan är däremot sämre utvecklade hos fåglarna än hos däggdjuren.

Fortplantningen

Fåglarna fortplantar sig genom att honan lägger ägg en tid efter parningen. Äggen ruvas tills de kläcks. Efter kläckningen måste ungarna i regel ha hjälp med att skaffa föda tills de är stora nog att söka föda själva.

Gorilla

Fåglar är en klass tvåbenta, varmblodiga ryggradsdjur med näbb, vingar och fjädrar som lägger ägg.

Känguru

Anka är den domesticerade formen av and.