Kretslopp

Inom ett ekosystem cirkulerar viktiga ämnen i ett ständigt kretslopp. Livsnödvändiga ämnen för växter och djur tar tack vare olika kretslopp aldrig slut. Som exempel kan nämnas vattnets kretslopp. Vatten avdunstar från haven och bildar dimma eller moln. Sedan återvänder vattnet till marken i form av regn, snö eller hagel. Till slut förs vattnet tillbaka till haven genom ytvatten eller grundvatten.

Under kretsloppet deltar vattnet i många processer hos växter och djur. Människan består t.ex. av 65% vatten. Andra exempel är kvävets, kolets och fosfors kretslopp.

Maskros