Populationen - balans och obalans

I en djurpopulation där antalet födda ungar är lika stort som antalet döda djur, säger man att populationen är i balans. (Fig. 2). I en balanserad djurpopulation finns det tillräckligt med föda åt alla individer. Om antalet födda ungar är mindre än antalet döda djur, kommer populationen att minska. (Fig 1). Antalet djur blir mindre än vad ekosystemet skulle kunna ge föda åt. När det födelsetalet är större än dödstalet, blir det för många individer inom ekosystemet. Det kan innebära att många individer dör av svält eller måste flytta. (Fig. 3).