Vad består ett ekosystem av?

Alla individer tillhörande samma art inom ett ekosystem bildar gemensamt en population. I en skog bildar exempelvis alla rådjur en rådjurspopulation. Vitsipporna bildar en vitsippspopulation och hasseln bildar en hasselpopulation.

Alla djurpopulationer i skogens ekosystem bildar i sin tur ett djursamhälle och alla växtpopulationer bildar ett växtsamhälle

I alla ekosystem ingår:

1.Gröna växter som tillverkar energirika ämnen med hjälp av fotosyntesen.

2.Djur som antingen får energi genom att äta växter eller genom att äta andra djur. Energin i födan frigöres genom cellandningen.

3.Nedbrytare, t.ex. bakterier och svampar, som lever av döda växter och djur.I ekosystemet cirkulerar många olika ämnen såsom kol,kväve, vatten och mineralämnen. På motsvarande sätt cirkulerar energin i ekosystemet.

4.Miljöfaktorer som t.ex. ljus, vind, nederbörd, temperatur, jordmån och pH-värde.