Näringskedjan

I ett ekosystem är alla organismer i tur och ordning beroende av varandra som föda. Denna ordningsföljd kallas näringskedja. Först i näringskedjan kommer producenterna som består av alla de gröna växterna. De producerar energirik näring genom fotosyntesen. De gröna växterna är föda åt djuren som tillhör gruppen konsumenter.

De växtätande djuren tillhör förstahandskonsumenterna, sedan följer rovdjuren som är andrahandskonsumenter, tredjehandskonsumenter osv. Det finns också djur som b&3229de äter växter och andra djur. Dessa kallas allätare.
Sist i näringskedjan är de djur som saknar naturliga fiender. De kallas toppkonsumenter och som exempel kan nämnas varg. kungsörn. räv och ugglor.

När växter och djur dör utnyttjas de energirika ämnena av nedbrytarna. Vid nedbrytningen (cellandningen) frigöres mineralsalter, som kan användas av ekosystemets producenter - växterna.

I näringskedjorna sker en stor energiförlust mellan varje led. När ett djur äter lagras endast ca 10% av födans energi i kroppen. Det sker alltså en energiförlust på ca 90%.

1:a handskonsument

2:a handskonsument

Toppkonsument

Toppkonsument

Nedbrytare