Ekologisk nisch

I ett ekosystem har varje art sina egna krav på sin omgivning. Det kan t.ex. vara en speciell sorts föda eller skydd. Man säger att arten utnyttjar en bestämd nisch i ekosystemet. Ett ekosystem med omväxlande miljö har också många olika nischer vilket skapar förutsättning för olika arter att leva tillsammans. Om två olika arter utnyttjar samma nisch uppstår konkurrens som fortgår tills bara en av arterna återstår.