Organiska syror

I naturen bildas organiska syror genom olika kemiska reaktioner. De organiska syrorna är bara delvis uppdelade i joner, och kallas för svaga syror eller karboxylsyror. Från växterna kommer bl.a. vin-, äppel-, och citronsyra. De ger den sura smaken hos frukterna.

Hos djuren finns smörsyra, mjölk-, och myrsyra. I vin som får stå öppet en längre tid i luft, omvandlas etanolen till ättiksyra. I fett ingår karboxylsyror med längre kolkedjor. Dessa syror kallas ofta fettsyror och kan vara mättade eller omättade. Alla karboxylsyror innehåller en eller flera karboxylgrupper.