Resonans

Resonans betyder medsvängning och innebär helt enkelt att ett föremål börjar svänga i takt med ett ljud. Resonans kan på så vis användas för att förstärka ljud. Fenomenet med resonans används t ex i olika musikinstrument. Gitarren och fiolen är exempel på instrument med resonanslåda. Strängarnas vibrationer överförs till resonanslådan som måste vara av rätt längd för att komma i medsvängning. Vibrationerna överförs sedan till luften inne i lådan och ljudet förstärks. En elgitarr eller elbas behöver ingen resonanslåda. Ljudet från elektriska instrument förstärks i stället med hjälp av just elektricitet.