Ljudets hastighet

Ljud sprider sig i luft med en hastighet av 340 m/s. Det motsvarar ungefär 1200 km/h. Vid höga hastigheter används ibland enheten Mach. 1 Mach = ljudhastigheten och 2 Mach är alltså samma sak som dubbla ljudhastigheten, dvs 2400 km/h.

Ljudet från ett flygplan som kör fortare än ljudhastigheten kommer alltså till våra öron en stund efter att flygplanet har kört förbi oss. Planet kör ifrån sitt eget motorljud. Om ljudets hastighet var 50 km/h skulle det vara livsfarligt att gå över en gata om man inte sett sig för ordentligt innan. Man skulle då inte kunna höra bilen förrän man blivit påkörd.

När ljudets hastighet passeras uppstår en enorm tryckvåg, en så kallad ljudbang. När tryckvågen når marken kan den var så kraftig att fönsterrutor går sönder. Det kan till och med vara risk för hörselskador för dem som nås av tryckvågen.

Ju tätare ett ämne är desto snabbare färdas ljudet i detta ämne. Ljudets hastighet i vatten är ca 1500 m/s och i metall ca 5000 m/s.

Kunskapen om ljudhastigheten kan användas till att bestämma avstånd. Ett ekolod i en båt skickar ned en ljudsignal, som sedan studsar mot havets botten. Man mäter hur lång tid det tar innan ljudsignalen återkommer till båten. Eftersom man vet ljudhastigheten i vatten kan sedan sträckan, dvs djupet, beräknas. En annan praktisk användning är att avståndsbestämma blixtnedslag vid oväder. Ljudet färdas ca 1 km på 3 sekunder, (340 · 3 / 1000 m = 1 km). Ljuset från blixtnedslaget färdas enormt mycket snabbare än ljudet. När vi ser ljusskenet från blixten mäter vi tiden tills ljudet hinner fram. Om det t ex tar 6 sekunder innan ljudet från blixtnedslaget hörs, vet vi alltså, att blixten slog ned 2 km ifrån oss.