Ljudstyrka

Ljudstyrka mäts i enheten decibel (dB). Alltför starka ljud kan vara skadliga för våra öron. Att ljud uppfattas som starkt kommer sig av att luftens vågrörelser, dvs ljudvågorna, har stor rörelseenergi. Ljudvågor är luft i rörelse och denna luft kan trycka sönder människans trumhinna och/eller skada hörselcellerna i örat. Hur starkt ett ljud upplevs beror på avståndet till ljudkällan och ljudets frekvens. Örat är mest känsligt för frekvenser mellan 1000 Hz och 3000 Hz. I detta intervall hör vi svaga ljud bra medan ljudstyrkan måste vara relativt stor vid mycket låga eller mycket höga frekvenser för att vi skall kunna höra.

Följande skala ger exempel på olika ljudnivåer:

En ökning med 10 dB betyder fördubbling av ljudstyrkan. Ett ljud på 30 dB uppfattas alltså som dubbelt så starkt som ett ljud på 20 dB!