Frekvens

Frekvens betyder antal svängningar per sekund och mäts i enheten Hertz (Hz). Tonen "ettstrukna A" har frekvensen 440 Hz, vilket innebär att om en linjal svänger 440 ggr per sekund så hör man denna ton. Det vore väldigt jobbigt om våra öron skulle höra precis alla frekvenser. När vi är ute och promenerar svänger våra armar fram och tillbaka. Om människans hörområde inte vore begränsat skulle dessa armrörelser uppfattas som ljud. För att skydda oss mot oönskat ljud ligger människans hörområde mellan 20 Hz och 20 000 Hz. Hörselcellerna i örat reagerar alltså inte på svängningar med lägre frekvens än 20 Hz och inte heller på frekvenser över 20 000 Hz.

Toner (ljud) under 20 Hz kallas för infraljud och är alltså inte hörbart för oss människor. Infraljud kan uppstå i bilar, maskiner och av vind.

Toner (ljud) över 20 000 Hz kallas för ultraljud. Ultraljud är inte heller hörbart för människor men används i många olika sammanhang. Fladdermöss använder ultraljud med frekvenser uppemot 150 000 Hz för att "se". Delfiner kommunicerar med hjälp av ultraljud. Inom sjukvården kan ultraljud användas för att t ex studera fosterutveckling i livmodern. En del fjärrkontroller till t ex TV-apparater sänder ultraljudssignaler när man trycker på dem för att byta kanal eller höja volymen.