Förstärkare

Låt oss säga att vi har byggt en radiomottagare. Vi kopplar vår radiomottagare till en antenn och ställer in frekvensen till den för P3, men inget hörs i högtalarna. Vad är fel? Med våra kunskaper om växelström i bagaget kommer vi på idéen att koppla in ett oscilloskop mellan radiomottagare och högtalare, för att se hur den mottagna signalen ser ut. På oscillosopet får vi upp följande bild av spänningen:

Vi inser att signalen från radiomottagaren är för svag för att driva högtalarna. För att lösa problemet kopplar vi in en enhet som vi kallar förstärkare. Förstärkaren har till uppgift att "förstora upp" signalen så att det kan komma ljud ur högtalarna. När vi har kopplat in en förstärkarkrets strömmar ljudet från P3 ur högtlarna. Eftersom att vi är nyfikna av oss tar vi återigen fram oscilloskopet för att se hur den förstärkta signalen ser ut:

En förstärkare kan alltså "förstora upp" en signal. Det är viktigt att komma ihåg att man inte vinner någon energi på att koppla in en förstärkare. För att förstärkaren ska kunna göra sitt jobb måste vi ju ansluta den till en spänningskälla, och det är denna spänningskälla som står för den tillförda energin / strömmen.

Förstärkare är uppbyggda av transistorer.