Filter

En elektrisk singal vara sådan att den bär information i form av olika frekvenser. Detta är fallet i exempelvis den signal som går från förstärkaren till högtalaren i en stereoanläggning. Ofta händer det att man vill filtrera bort vissa av signalens frekvenser. Exempelvis kan det vara så att när du lyssnar på stereo inte vill höra några bastoner. Du vrider då på ett reglage och bastonerna försvinner. På elektroniknivå åstadkommes detta genom att man låter ljudsignalen passera ett filter som "skär bort", utelämnar, oönskade frekvenser, men släpper igenom de önskade. Det finns två typer av filter:

Passiva filter - består av motstånd, kondensatorer och spolar
Aktiva filter - består av transistorer eller operationsförstärkare samt motstånd, kondensatorer och spolar.

Filter används bl.a. i ljudutrustning, radio- och tv-mottagare. Filter kan också användas för att eliminera brus på en signal.