Spindeldjur

Allmänt om spindlar

Spindlarna har en framkropp och en bakkropp. På framkroppen sitter fyra par ben. Framför benen sitter ett par känselorgan som kallas palper.

Fortplantning

Vid fortplantningen för hanen in en spermieblåsa med hjälp av palperna i honans könsöppning på bakkroppen. Efter befruktning läggs äggen i spunna kokonger där ungarna kan leva skyddade en tid efter att de har kläckts. Hanen som är mindre än honan utsätter sig för en viss fara med att para sig med honan. Ibland äter honan upp hanen, även om det inte är så vanligt.

Olika arter av spindeldjur

Till spindeldjuren hör spindlar, skorpioner samt kvalster som till exempel fästingar. Fågelspindlarna hör till de största arterna och blir mellan 4 och 9 cm långa. Deras byten kan vara stora skalbaggar, fåglar, möss och små ormar. Beroende på sättet att jaga, brukar spindlarna gruppindelas i nätvävande spindlar, hoppspindlar och jaktspindlar. 

Nätspindel Mexikansk rödknäad fågelspindel är en populär
spindel att ha som husdjur.