Insekter

För att få reda på om ett leddjur är en insekt ska man ställa två frågor:

Har djuret tre sektioner- huvud, mellankropp och bakkropp?
Har djuret 6 ben?

Känna igen insekter

Namnet insekt kommer av ett latinskt ord insectos som betyder insnörd. Det är inte alltid lätt att se de tre sektionerna, eftersom de kan vara täckta av stora skyddande, överlappande skal som på skalbaggarna. Därför är det bäst att räkna benen. Benen sitter alltid på mellankroppen. Spindeldjuren har 8 ben, kräftdjuren minst 8 ben och tusenfotingarna ännu fler och är av den anledningen inte insekter.

Insekternas ursprung och anpassning

Betydligt över hälften av alla djur på jorden är insekter både vad beträffar individer och arter. Man tror att de utvecklats ur tusenfotingarna för cirka 350 miljoner år sedan under karbontiden. Insekterna har anpassat sig till många miljöer. De finns i sjöar, i luften, på marken och i jorden. Många insekter lever i välfungerande samhällen, till exempel. bin, myror och termiter.

Myra Gräshoppa

Vissa arter av myror har bladlöss som boskap, då lössens socker-haltiga exrementer är viktig föda

Syrsor tillhör familjen hopprätvingar

Geting Fjäril

Till skillnad från biet dör inte getingen efter de stuckit någon

Det finns mer än 150 000 arter av fjärilar i varierande storlekar och färger