Mångfotingar

Allmänt om mångfotingar

Ett annat namn för mångfotingar är tusenfotingar. Dessa leddjur har en kropp som är indelad i flera segment som vart och ett är utrustat med ett eller två par ben. Längst fram på mångfotingarna sitter ett par antenner.

Dubbelfoting

I Sverige heter den största mångfotingen dubbelfoting. Den har två par ben per segment vilket gör att den sammanlagt har 232 ben. Dubbelfotingen vistas på mörka, fuktiga ställen och dess föda består av multnande växtdelar.

Enkelfoting

En annan mångfoting är enkelfotingen som har ett par ben på varje segment. Benparet som sitter längst fram är ombildat till gripklor med giftkörtlar. Enkelfotingen lever av andra djur och räknas därför som ett rovdjur.

Mångfoting Närbild på en tusenfoting