Gregor Mendel

Mendel och ärftlighetslagarna

Mendels Lagar

Mendel var en österrikisk naturforskare som levde mellan 1822 och 1884. Han lyckades med hjälp av experiment med ärtväxter att påvisa att egenskaper är ärftliga. Ärftlighetslagarna som han upptäckte fick namnet Mendels lagar. Man kan säga att Mendel lade grunden för genetiken.

Genetiken

Genteknik har öppnat helt nya möjligheter för mänskligheten, bland annat genmodifieras grödor och vi får större kunskap om sjukdomar. Samtidigt dyker nya etiska problem upp, är det exempelvis okej att ett försäkringsbolag tar del av kunskap om vilka sjukdomar en människa riskerar att få.